Elleke Verwaijen Onderwijs Training en Advies
L staat voor leren

Portfolio


Interim schoolleider
Door grote ervaring en expertise doet Elleke Verwaijen ook interim werk.

Van April 2019 - heden Interim deelschoolleider VMBO bovenbouw.
Organisatie: Kindergemeenschap De Werkplaats, De Bilt. Verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, coaching en organisatorische ondersteuning aan de medewerkers en achtervang - na de mentoren -, voor de ouders en de werkers van team 2.

Van Maart 2018 – najaar 2018: Interim schoolleider HAVO/VWO
Organisatie:  IJburg College Amsterdam Verantwoordelijk voor HAVO-VWO op de IJburg Academie. In korte tijd is onder mijn leiding het slagingspercentage HAVO van minder dan 65% gestegen naar 83%. En het slagingspercentage van VWO zelfs naar 93%.

Organisatie: IJburg College Amsterdam
Vanaf januari tot augustus 2017 was Elleke Verwaijen team-/schoolleider op de afdeling VMBO.
Met veel inzet en enthousiasme heb ik deze functie uitgevoerd. Onder mijn leiding werd in korte tijd een dreigende rode kaart van inspectie onderwijs omgezet in een voldoende.

Interim teamleider
Organisatie: Kindergemeenschap De Werkplaats, De Bilt
Vanaf september 2017 tot maart 2018 was Elleke Verwaijen teamleider op de afdeling VMBO.
Team en werkers (leerlingen) bloeiden op in deze periode. Het pedagogische klimaat is verbeterd. Er is gewerkt aan innovatieve ICT-rijke didactiek.

Opleidingsmanager
Organisatie: Hogeschool Domstad       
Werkzaamheden: aansturen van team hogeschooldocenten minor-fase/ examenfase. Voorbereiding van accreditatie. Vernieuwen curriculum in competentiegericht onderwijs. Opzetten van toets-plan en toets-systeem.

Schoolontwikkeling “Onderwijs in de 21ste eeuw”
Organisatie: schoolbestuur SPO Utrecht     
Werkzaamheden: De koers van het bestuur is gericht op 21st century skills (visie- en koersbepaling onder mijn begeleiding). 21 scholen werken samen in een professionele leergemeenschap (PLG) aan schoolontwikkeling; het curriculum en het pedagogisch en didactisch handelen innoveren naar onderwijs van de 21ste eeuw.

Leiderschap  “Leiding geven aan innovatie-traject, activerende didactiek in de klas”
Organisatie: Edudelta, vier vestigingen MBO  
Werkzaamheden: Begeleiden van directeur en locatie directeuren van de vestigingen. Onderwijs was ‘verworden’ tot het maken van opdrachten door leerlingen achter de pc (‘het leek de LOI wel’). Leraren haakten af, gaven geen onderwijs meer. Project: ‘hoe geef ik leiding aan mijn team’, bedoeld om de leraren weer in beweging te krijgen; terug naar hun ‘vak’; eigenaarschap van goed onderwijs en de nodige innovatie daarbij.

Onderwijs & ICT  “Blended leren; een mix-factor”
Organisatie: stichting Nederlands Onderwijs Buitenland (NOB)          
Werkzaamheden: Onderwijs blended opzetten zodat opleidingen in het buitenland hun onderwijs gedeeltelijk online kunnen geven. Aansturen van innovatieteam. Opzetten pilots en uitvoeren. Ook de scholing was blended opgezet.

Onderwijs & ICT  21st century skills in het basisonderwijs
Organisatie: Basisschool Erica te Otterlo, Prinses Margrietschool te Utrecht, Samenspel uit Almere.         
Werkzaamheden: Onderwijs van deze tijd waarmaken. Why én How. De school werkt aan schoolontwikkeling; het team is bezig het curriculum en het pedagogisch en didactisch handelen  te innoveren naar onderwijs van de 21ste eeuw; ontwikkelen van gepersonaliseerd leren in grote concentrische, ict-rijke opdrachten/thema’s, buildung en gesprekken / de dialoog met kinderen, met als einddoel: ‘Voortaan doen wij ons onderwijs zó’.
De begeleiding geeft leraren handvatten en handelingsrepertoire.

Onderwijs en ICT, 21ste century skills in het basisonderwijs
Organisatie: Besturen, Lelystad, Amstelland, Utrecht.
Werkzaamheden: Opzetten, faciliteren, modereren, inspireren van Professioneel leernetwerk van ICT-coördinatoren.

Studiereis High Tech High in San Diego
Organisatie: VO-scholen, PO-scholen, Inspectie, SLO, Cito en ambtenaren e.a.
Werkzaamheden: Organiseren van scholing waarvan de studiereis naar San Diego, High Tech High, deel maakt.


Studiereis naar High Tech High, september 2017

In september 2017 heb voor de zevende keer, de studiereis naar High Tech High, San Diego georganiseerd. Deelnemers waren; behalve scholen voor VO (o.a. Valthorst, Unic en Roermond) ook enkele kern-innovatie-managers/werknemers van OCW, SLO en de Inspectie.

Studiereis naar High Tech High, voorjaar 2018
In het voorjaar van 2018 heb ik de studiereis nogmaals georganiseerd met en voor het Stadslyceum Groningen; een binnenstadschool die in een innovatietraject het onderwijs naar de 21ste eeuw wil tillen- en onderwijskundigen en lerarenopleiders van de Rijksuniversiteit Groningen. In een traject heb ik de school training en begeleiding gegeven in het “Why en How” van onderwijs zoals op High Tech High. De studiereis was a.h.w. een snelkookpan van training om de innovatie concreet te zien en zo het onderwijs ook daadwerkelijk te veranderen.

Het concept is de ziel van mijn denken en werken als trainer, adviseur en interim-manager onderwijs. De school bereidt leerlingen voor op het leven. School moet het leven zelf zijn. Leerlingen moeten kunnen leren in levensechte situaties. Waarom en hoe je dat nu doet, daar gaat de scholing en de studiereis over. Op High Tech High vind je deze voorbeelden en daar valt het kwartje.

Ik ben van het eerste uur betrokken geweest met de ontwikkeling van het concept bij High Tech High. Mijn lange relatie met de schoolleiding en de leraren daar, zorgt voor de korte lijnen en daardoor is de reis steeds scholing op maat; voor zowel het onderwijs, de leraren en de leiding als policy-makers en onderwijsmensen in de 2de lijn. Dit zien we nu ook. Ontzettend fijn om dit weer te kunnen waarmaken.

Deze reis wordt door de deelnemers een blog (onderwijsreis High Tech High) bijgehouden. Je krijgt daardoor veel informatie over de reis en alle activiteiten in deze week.

Artikel "California Dreaming": Amerikaans projectonderwijs zuigt leerlingen mee!