Elleke Verwaijen Onderwijs Training en Advies
L staat voor leren

Onderwijs van de 21ste eeuw!

Het onderwijs ondergaat een snelle verandering; door technologie, door innovatie, door een veranderende wereld en maatschappij. Wat doen we met die technologie, hoe bereiden we leerlingen voor op een maatschappij waarvan we nú nog niet weten hoe die eruit gaat zien? Hoe bereiden we hen voor op banen die nu nog niet eens bestaan? Onderwijs moet aansluiten op de veranderingen in de maatschappij. Besturen, schoolleiders, leraren vragen om hulp.

Elleke Verwaijen Onderwijs Training en Advies kan die hulp bieden: als interim, trainer, adviseur en coach.

Innovatie op schoolniveau, van in de klas tot op bestuursniveau.

Van macroniveau: welke koers zetten we uit? Welke investeringen gaan we doen?
Op mesoniveau: welke leiding vereist dit?
Tot op microniveau: hoe gaat het in de klas, welke organisatievorm, welke didactiek en welke pedagogiek is noodzakelijk.